לכבודו

אסופת מאמרים זו מוגשת לפרופ' יעקב כ"ץ ליובלו השבעים וחמש. מקצת המאמרים נתחברו על-ידי ידידיו ועמיתיו של בעל-היובל. אחדים מהם נתחברו על-ידי מי שרואים עצמם כתלמידיו בזכות מה שלמדו מפיו ומכתביו. ואילו רובם של המאמרים נתחברו על ידי תלמידיו המובהקים. כל אלה חברו יחדיו להקדיש מפרי מחקרם לקובץ זה, על מנת להביע לבעל היובל את הוקרתם העמוקה.

 

המאמרים מבוססים על הרצאות שניתנו בכינוס השנתי של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר שהתקיים בקיץ 1990 בירושלים. הכינוס הוקדש לנושא: "יחסי גומלין בין דת וכלכלה בתולדות ישראל ובתולדות העמים". את הרצאת הפתיחה בכינוס נשא יעקב כ"ץ בנושא: "הרהורים על היחס בין דת לכלכלה".

 

במאי 2000 התקיים במרכז ללימודי היהדות שבאוניברסיטת הארוורד בבוסטון, כנס תחת הכותרת : מורשתו של יעקב כ"ץ. בכנס הרצו עמיתיו ותלמידיו. ההרצאות לוקטו לספר המוקדש לזכרו.

In May 2000, a Conference was held at the Center for Jewish Studies at Harvard University in Boston on: The Legacy of Professor Jacob Katz. At the Conference, lectures were given by his colleagues and students. These lectures were published in a book dedicated to his memory

 

מרכז זלמן שזר מעניק מלגה שנתית לחוקרים מתחום תולדות עם ישראל לזכרו של פרופ' יעקב כ"ץ. המלגה תינתן לחוקר בתחום תולדות עם ישראל אשר סיים את לימודי התואר השני והמשיך בלימודיו לקראת קבלת התואר השלישי, או הנמצא במסגרת לימודי המסלול הישיר לדוקטורט.