ארכיון – שונות

סמכה לרבנות – 1932
פנקס השתתפות בשיעורים – אוניברסיטת פרנקפורט – 1930
טקס הנחת אבן פינה – 1971
באוניברסיטה
יום הולדת 80 עם חברים ותלמידים
יום הולדת 90
הענקת ספר יובל
טיוטת ספר בכתב ידו