ארכיון – ראיונות

ידיעות אחרונות – אפריל 1980
הצופה – 21.12.1979
הארץ – 16.10.1989
כל העיר (ירושלים) 3.11.1989 (חלק א')
כל העיר – חלק ב'
הארץ – 18.11.1994