ארכיון – מכתבים למערכת

יעקב כ"ץ הביע את דעתו בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי, בעיקר בנושאי דת ומדינה. הוא עשה זאת ע"י כתיבת מאמרים ו/או מכתבים למערכת, בדרך כלל לעיתון "הארץ". חלקם נכתבו לפני עשרות שנים, ובכל זאת הינם אקטואליים לימים אלה. להלן חלק מהמכתבים.

ינואר 1964
עוד על פיקוח נפש – 4.3.66
8.8.1974
26.10.1976
1.2.1984
29.5.1985
27.5.1991
1992